Home » Настан » Наноматеријали

Наноматеријали

             Тимот на менторот Небојша Трпковски составен од Чедомир Костовски и Боби Серафимовски, ученици во четворта односно втора година во електротехничката струка, ја освоија втората награда и се пласираа на републичкиот натпревар. Темата која ја презентираа овие ученици е Паметни материјали -NiTiNol