Home » Активности » Електронско табло

Електронско табло

Електронско табло на матурантите од дисперзираната паралелка во с. Прељубиште

Capture

Проектна задача на ученикот Ненад Божиновски кој е четврта година во ССОУ Моша Пијаде- Тетово, дисперзирана паралелка во с.Прељубиште.
Идејата произлегува од кариерното советување во трета година каде се применети техниките: Водена фантазија, СВОТ анализа и вештини и вредности преку слики. Зависно од она што исфантазирале учениците т.е. како се замислиле за 15 години таква е и сликата на која се појавуваат.